Home

Er zijn nog geen nieuwe data bekend van de workshops.

Mijn portfolio is uitgebreid met nieuwe werken: Schijnaardbei en Gewoon biggenkruid.

Ook dit jaar zal mijn werk weer te zien zijn in een expositie.